Dystrybutor mieszanek paszowych uzupełniających
i innych preparatów dla zwierząt
drob

Tel. 62 764 23 27

Fax. 62 760 35 96

Kom. 668 305 572

logo

Produkty dla bydła

Mieszanki podstawowe dla krów w okresie laktacji:

Mieszanki przeciw stresowi cieplnemu:

Mieszanki do sporządzania pasz treściwych:

Mieszanka ujednolicona:

Mieszanka stabilizująca temperaturę TMR:

Mieszanki specjalistyczne dla krów w okresie laktacji:

Mieszanki na okres zasuszenia właściwego:

Mieszanki okresu przejściowego:

Wlewy żelowe:

Mieszanki dla jałówek hodowlanych:

Mieszanki dla bydła opasowego:

Mieszanki ogólne:

Mieszanki dla cieląt:

Preparaty wiążące mykotoksyny:

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt:

Preparaty mlekozastępcze uzupełniające do sporządzania pójła z wykorzystaniem mleka krowiego:

Preparat do stosowania na racice:

Zakiszacz biologiczny: